Despre SALT

Platforma SALT - Serviciile Administrației Publice pentru Tine a fost dezvoltată in cadrul proiectului "CONSOLIDAREA CADRULUI PENTRU CREȘTEREA CALITĂȚII SERVICIILOR PUBLICE ȘI PENTRU SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII LA NIVEL LOCAL (SPC)" - cod SIPOCA 9, implementat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației  în parteneriat cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP.

Scopul proiectului este de a dezvolta un set unitar de instrumente pentru consolidarea capacității administrației publice de a presta/furniza în mod eficient și performant servicii publice de calitate pentru cetățeni și mediul de afaceri.

Mai multe detalii despre proiect sunt disponibile la adresa http://www.ddap.ro

[T: 0.189, O: 160]