Adresele de suport și îndrumare referitoare la colectarea indicatorilor (situații care privesc partea de completare efectivă a răspunsurilor la indicatori sau diferite modalități de interpretare a acestora) pentru secțiunile aferente domeniilor capacitate administrativă, administrarea domeniului public și privat al UAT-ului și servicii comunitare de utilități publice sunt:

• Domeniul "Capacitate administrativă": capacitateadministrativa@salt.gov.ro ;

• Domeniul ”Administrarea Domeniului Public și Privat al Unităților Administrativ Teritoriale”: adpp@salt.gov.ro;

• Domeniul ”Servicii comunitare de utilități publice”: scup@salt.gov.ro ;

 

Adresa de contact pentru probleme tehnice (în cazul apariției unor mesaje de eroare la logare sau imposibilitatea accesării contului) legate de platformă este tehnic@salt.gov.ro .

[T: 0.1764, O: 160]